Sisäilma- ja rakenneselvitykset

Sisäilma- ja rakenneselvitykset

Sisäilmakatselmus

Selvitetään rakennuksen sisäilman laatuun ja rakenteiden toimivuuteen liittyviä seikkoja ja niiden vaikutusta koettuihin sisaäilmaongelmiin. 

Rakennekatselmus

Selvitetään ilmastoinnin toimivuutta sekä rakenteiden  kosteus- ja rakennusteknistä kuntoa  pintamittalaitteilla sekä lämpökuvauksella ja merkkisavukokein.

Asiantuntijalausunto

Kohteeseen tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella laaditaan asintuntija lausunto, jossa tutkimustulosten ja kirjallisuuslähteiden sekä asiantuntijaverkoston avulla arvoidaan tilanne ja tehdään esitys jatkotoimenpiteiksi.

Tutkimukset

Tehdään mittauksia ja rakenneavauksia. Tulosten arviointi perustuu alan ohjeistuksiin, rakentamismääräyksiin sekä raja-arvoihin ja pitkäaikaiseen alan kokemukseen.

Sisäilmamittaukset

Tutkitaan rakennuksen sisäilman laatuun ja rakenteidnen toimivuuteen liittyviä kemiallisia ja mikrobiologisia tekijöitä sekä tehdään olosuhdemittauksia ja pölymittauksia.  Erityishuomio on rakenteiden ilmatiiveyden ja ilmanvaihdon toimivuuden tutkimisella

Korjaussunnittelu

Kosteus- ja homevaurioiden sekä hajuhaittojen korjausmentelmät ovat alan ohjeistusten ja määräysten mukaiset perustuen alan viimeisimpään tietotaitoon.

Uusimmat kommentit